NAMA DAN NOMBOR TELEFON KETUA PENGARAH, TIMBALAN KETUA PENGARAH DAN PENGARAH - PENGARAH BAHAGIAN
JABATAN PERIKANAN MALAYSIA
 

Alamat Pejabat
No. Telefon/Telex/Fax
Laman Web /Emel

Ibu Pejabat Perikanan Malaysia
Tingkat 1-7, Wisma Tani
Lot 4G2, Presint 4
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62628 Wilayah Persektuan Putrajaya

Tel: 03-88704000
Telex: KL FISH 28157
Fax: 03-88892460

http://www.dof.gov.my
hqhelp@dof.gov.my

 
Next Last
Nama dan Alamat
No. Telefon
Fax/Emel
Yg. Bhg. Dato' Junaidi B. Che Ayub
Ketua Pengarah Perikanan Malaysia
Ibu Pejabat Perikanan
Aras 6, Wisma Tani
Lot 4G2, Presint 4
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
03-88895855
03-88704008
03-88704009

03-88892460
kpp01@dof.gov.my

 

Tn.Hj. Suhaili Bin Hj. Lee
Timbalan Ketua Pengarah Perikanan Malaysia (Operasi)
Ibu Pejabat Perikanan
Aras 6, Wisma Tani
Lot 4G2, Presint 4
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
03-88884712
03-88704002
03-88704003

03-88892460
suhaili@dof.gov.my

 

Y.H. Dato' Ahamad Sabki B. Mahmood
Timbalan Ketua Pengarah Perikanan Malaysia (Pembangunan)
Ibu Pejabat Perikanan
Aras 6, Wisma Tani
Lot 4G2, Presint 4
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
03-88880482
03-88704004
03-88704005

03-88892460
tkpp01@dof.gov.my

 

Tn. Hj. Mohd Aminuddin B. Abdul Rahman
Pengarah
Bahagian Pentadbiran dan Kewangan
Aras 4, Wisma Tani
Lot 4G2, Presint 4
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
03-88884403
03-88704021
03-88704022

03-88889972
amin@dof.gov.my

 

Dr. Sukarno bin Wagiman
Pengarah
Bahagian Pembangunan Sumber Manusia
Podium 2, Aras 4, Wisma Tani
Lot 4G2, Presint 4
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
03-88880632
03-88704601
03-88704602

03-88891052
sukarno@dof.gov.my

 

En. Abdul Khalil B. Abdul Karim
Pengarah
Bahagian Perlindungan Sumber
Aras 5, Wisma Tani
Lot 4G2, Presint 4
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
03-88885019
03-88704016
03-88704017

03-88891786
abkhalil@dof.gov.my

 

Tn. Hj Ghulamsarwar b. Jan Mohammad
Pengarah
Bahagian Pelesenan dan Pengurusan Sumber
Aras 1, Wisma Tani
Lot 4G2, Presint 4
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
03-88885620
03-88704406
03-88704407

03-88891786
gulamsarwar@dof.gov.my

 

En. Mohamad Shaupi B. Derahman
Pengarah
Bahagian Perancang dan Antarabnagsa
Aras 2, Wisma Tani
Lot 4G2, Presint 4
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
03-88880264
03-88704212
03-88704213

03-88891195
shaupi@dof.gov.my